Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:224:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 224, 21. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 224
45. vuosikerta
21. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1488/2002, annettu 20 päivänä elokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1489/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, Unkarista peräisin olevien neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden tuontiin 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2002 asti sovellettavista tulleista 3
*Komission asetus (EY) N:o 1490/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta (1) 23
*Komission asetus (EY) N:o 1491/2002, annettu 20 päivänä elokuuta 2002, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen, syrjäisimpien alueiden viiniä koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 49
Komission asetus (EY) N:o 1492/2002, annettu 20 päivänä elokuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 53

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/659/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2002, yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen keruusta ja hallinnasta eräille jäsenvaltioille vuonna 2002 aiheutuvien menojen tukikelpoisuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3080) 54
2002/660/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2002, toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3081) (1) 58
2002/661/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä elokuuta 2002, tiettyjen Intiasta peräisin olevien magneettilevyjen (3,5 tuuman levykkeet) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn ja tukien vastaisen menettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3082) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top