Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:205:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 205, 02. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 205
45. vuosikerta
2. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1407/2002, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2002, kivihiiliteollisuuden valtiontuesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1408/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä 9
Komission asetus (EY) N:o 1409/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22
*Komission asetus (EY) N:o 1410/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, sokeriruo'on jalostukseen sokerisiirapiksi tai maatalousrommiksi Madeiralla myönnettävästä tuesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1411/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, väliaikaisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien teksturoitujen polyesterifilamenttilankojen tuonnissa 26
*Komission asetus (EY) N:o 1412/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevien teksturoitujen polyesterifilamenttilankojen tuonnissa 50
Komission asetus (EY) N:o 1413/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 70
Komission asetus (EY) N:o 1414/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 72
Komission asetus (EY) N:o 1415/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää ensimmäistä osittaista tarjouskilpailua varten 74
Komission asetus (EY) N:o 1416/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 75
Komission asetus (EY) N:o 1417/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 78
Komission asetus (EY) N:o 1418/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 80
Komission asetus (EY) N:o 1419/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 81
Komission asetus (EY) N:o 1420/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 82
Komission asetus (EY) N:o 1421/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 83
Komission asetus (EY) N:o 1422/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 85
Komission asetus (EY) N:o 1423/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta 87

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/633/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2002, toimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut Sirap SpA:n toteuttamien käsiteollisuusalueiden lunastusta ja loppuunsaattamista sekä kunnille osoitettujen tonttien ja teollisuushallien jakoa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 611) (1) 89
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top