EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:203:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 203, 01. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 203
45. vuosikerta
1. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, ihmiskaupan torjunnasta 1
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevasta puiteohjelmasta 5
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1392/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 1393/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1394/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1395/2002, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1396/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1397/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1398/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, siemenellisen puuvillan tosiasiallisen tuotannon vahvistamisesta Kreikassa markkinointivuodeksi 2001/2002 ja siitä johtuvan tavoitehinnan alenemisen määrittämisestä sekä eräistä hallinnointisäännöistä ja tukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä poikkeamisesta Kreikassa markkinointivuonna 2001/2002 24
*Komission asetus (EY) N:o 1399/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, Kreikan markkinointivuoden 2001/2002 puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuen määrän vahvistamisesta lopullisesti 1 päivän syyskuuta 2001 ja 31 päivän maaliskuuta 2002 väliseksi ajaksi 27
*Komission asetus (EY) N:o 1400/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 30
*Komission asetus (EY) N:o 1401/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tariffikiintiöiden avaamista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuodesta 2002/2003 markkinointivuoteen 2008/2009 ja kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 42
Komission asetus (EY) N:o 1402/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle 46
Komission asetus (EY) N:o 1403/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 954/2002 säädetyn jäädytettyä naudanlihaa koskevan osakiintiön II mukaisesti jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 47
Komission asetus (EY) N:o 1404/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 48
Komission asetus (EY) N:o 1405/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 51

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
631/2002/ECSC
*Komission päätös, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, Saksan oletetusta tuesta RAG AG:lle Saarbergwerke AG:n yksityistämisen yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1810) (1) 52
2002/632/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 2002, valtiontuesta, jonka Saksa aikoo myöntää Lyypekissä toimivalle Flender Werft AG:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 913) (1) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top