EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:200:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 200, 30. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 200
45. vuosikerta
30. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1376/2002/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista tehdyn päätöksen N:o 1336/97/EY muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1377/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 1378/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten ruostekampelan kalastuksen lopettamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1379/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 8
*Komission asetus (EY) N:o 1380/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 12
*Komission asetus (EY) N:o 1381/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan puhdistettavaksi tarkoitetun raa'an ruokosokerin tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosien 2002/2003 ja 2005/2006 väliseksi ajaksi 14
Komission asetus (EY) N:o 1382/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1383/2002, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1197/2002 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/623/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2002, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitettä II täydentävien ohjeiden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2715) (1) 22
2002/624/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2002, luvan antamisesta Italialle viedä maasta maustettua viinipohjaista juomaa, joka ei ole maustettujen viinien ja maustettujen viinipohjaisten ja viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 mukaista (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2773) 34
2002/625/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, eräistä klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä Ranskassa, Saksassa ja Luxemburgissa tehdyn päätöksen 2002/383/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2824) (1) 35
2002/626/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Ranskan esittämän suunnitelman hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Mosellessa ja Meurthe-et-Mosellessa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2826) (1) 37
2002/627/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2002, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (1) 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top