EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:191:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 191, 19. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 191
45. vuosikerta
19. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 12 päivältä heinäkuuta 2002 Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen ja yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP kumoamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1300/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 1301/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiintiöiden takaisinosto-ohjelman soveltamisalaan kuulumattomien herkkien tuotantoalueiden ja/tai korkealaatuisten tupakka-alan lajikeryhmien määrittämisestä satovuoden 2002 osalta 7
Komission asetus (EY) N:o 1302/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 8
Komission asetus (EY) N:o 1303/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 47. osittaista tarjouskilpailua varten 10
Komission asetus (EY) N:o 1304/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä annetun asetuksen (EY) N:o 1116/2002 oikaisemisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1305/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kesäkuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1115/2002 muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1306/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla 15
Komission asetus (EY) N:o 1307/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1308/2002, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 19
*Komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2002, kiniiniä sisältävien elintarvikkeiden ja kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (1) 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/590/EC
*Komission suositus, annettu 16 päivänä toukokuuta 2002, tilintarkastajan riippumattomuuden perusperiaatteista EU:ssa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1873) (1) 22

Oikaisuja
Oikaistaan Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 muuttamisesta (EKP/2002/2) (EYVL L 185, 15.7.2002) 58
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top