EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:189:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 189, 18. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 189
45. vuosikerta
18. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1295/2002, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1296/2002, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2002, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 3
*Komission asetus (EY) N:o 1297/2002, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1298/2002, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1503/96 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1299/2002, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 9
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 12
Komission lausunto ympäristömelun arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin sovittelukomitealle 26
*Komission direktiivi 2002/64/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta sinidonietyylin, syhalofoppi-butyylin, famoksadonin, florasulaamin, metalaksyyli-M:n ja pikolinafeenin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina 27
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top