EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:180:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 180, 10. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 180
45. vuosikerta
10. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1229/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1230/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, ohran kaikkiin kolmansiin maihin, paitsi Amerikan yhdysvaltoihin, Kanadaan, Viroon ja Latviaan, suuntautuvan viennin tukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 901/2002 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1231/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1232/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liitteen korvaamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1233/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1234/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1235/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1236/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1237/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, hedelmä- ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1238/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/550/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan mukaisen luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa eriytettyä valmisteverokantaa biodieselöljyä sisältäviin polttoaineisiin 20
Komissio
2002/551/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2002, lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2000/721/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2538) (1) 22
2002/552/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2002, lintuinfluenssan vastaisiin rokotuksiin liittyvistä rajoitustoimenpiteistä Italiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2546) (1) 24
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top