EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:179:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 179, 09. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 179
45. vuosikerta
9. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 1
Komission asetus (EY) N:o 1222/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 1223/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 8
*Komission asetus (EY) N:o 1224/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 310/2002 muuttamisesta ensimmäisen kerran 10
*Komission asetus (EY) N:o 1225/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2540/2001 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1226/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen B muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1227/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 19
*Komission asetus (EY) N:o 1228/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, eräiden säilöttyjen sienien tuontitodistusten myöntämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1218/2002 kumoamisesta 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/546/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2002, Kanariansaarilla sovellettavasta AIEM-verojärjestelmästä 22
Komissio
2002/547/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön taloudellisesta tuesta eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan kansanterveyteen liittyvien eläinlääkintätoimenpiteiden alalla (jäämät) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2524) 28
2002/548/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2002, eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla vuonna 2002 myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta tehdyn päätöksen 2002/230/EY muuttamisesta lintuinfluenssan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2531) 30
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top