EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:177:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 177, 06. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 177
45. vuosikerta
6. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1214/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1215/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen syrjäisimpien alueiden erityisten hankintajärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 20/2002 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1216/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1217/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen Einecsiin sisältyvien aineiden maahantuojien tai valmistajien velvoittamisesta toimittamaan tiettyjä tietoja ja suorittamaan tiettyjä kokeita neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti 6
Komission asetus (EY) N:o 1218/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjä säilöttyjä sieniä koskevien tuontitodistusten antamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1219/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1220/2002, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2002, kesäkuussa 2002 jätetyistä, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevista tuontioikeushakemuksista 12
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 13
Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma 20
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/45/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennen kerran (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/545/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2002, bluetongue-rokotusohjelman täytäntöönpanosta Italiassa ja rokotteen ostamisesta tätä tarkoitusta varten (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2525) 23
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top