Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:168:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 168, 27. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 168
45. vuosikerta
27. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti Bulgariasta, Kroatiasta, Libyasta, Liettuasta, Romaniasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta peräisin olevan virtsa-aineen (urean) tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 92/2002 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1108/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 1109/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, pähkinöiden vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1110/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1111/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1112/2002, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (1) 14
*Komission asetus (EY) N:o 1113/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, tarkastustodistusta koskevien säännösten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan mukaisessa tuonnissa kolmansista maista annetun asetuksen (EY) N:o 1788/2001 muuttamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1114/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, kesäkuussa 2002 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2002 välisellä kaudella 32
Komission asetus (EY) N:o 1115/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, kesäkuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 34
Komission asetus (EY) N:o 1116/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 36
Komission asetus (EY) N:o 1117/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2002 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 38
Komission asetus (EY) N:o 1118/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 40
Komission asetus (EY) N:o 1119/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 42
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/498/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2002, muun muassa Liettuasta peräisin olevan virtsa-aineen (urean) tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjotun sitoumuksen hyväksymisestä 51
2002/499/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä säädettävien poikkeuksien sallimisesta Korean tasavallasta peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2251) 53

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston direktiivi 2001/89/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi (EYVL L 316, 1.12.2001) 58
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top