EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:162:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 162, 20. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 162
45. vuosikerta
20. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisistä tutkintaryhmistä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1060/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
*Komission asetus (EY) N:o 1061/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, eräiden interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 6
*Komission asetus (EY) N:o 1062/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 999/2002 oikaisemisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 1063/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1064/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1065/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1066/2002, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/466/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä 22
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva lisäpöytäkirja 23
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top