Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:161:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 161, 19. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 161
45. vuosikerta
19. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1055/2002, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1056/2002, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1057/2002, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, lisäkiintiöiden avaamisesta kiintiövuonna 2003 tiettyjen Euroopan yhteisössä marraskuussa 2002 järjestettäviin ammattimessuihin osallistuvista kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille 4
*Komission asetus (EY) N:o 1058/2002, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten välillä 7
*Komission asetus (EY) N:o 1059/2002, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 958/2002 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/463/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, unionin ulkorajojen sekä viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan alan hallinnollisen yhteistyön toimintaohjelmasta (Argo-ohjelma) 11
Komissio
2002/464/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 97/222/EY muuttamisesta Argentiinan, Chilen ja Uruguayn osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2100) (1) 16
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top