EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:155:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 155, 14. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 155
45. vuosikerta
14. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1011/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1012/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta peräisin olevien puisten kaksipohjaisten kuormalavojen tietyssä tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2334/97 muuttamisesta ja väliaikaisen polkumyyntitullin lopullisesta kantamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1013/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
Komission asetus (EY) N:o 1014/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 18
Komission asetus (EY) N:o 1015/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1016/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 42. osittaista tarjouskilpailua varten 22
*Komission asetus (EY) N:o 1017/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 23
*Komission asetus (EY) N:o 1018/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Fagiolo di Sorana) 25
*Komission asetus (EY) N:o 1019/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 27
*Komission asetus (EY) N:o 1020/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen maataloustuotteiden erityisen hankintajärjestelmän osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2958/93 muuttamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1021/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 35
Komission asetus (EY) N:o 1022/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1789/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 1023/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 37
Komission asetus (EY) N:o 1024/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 537/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 38
Komission asetus (EY) N:o 1025/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1026/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1027/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 1028/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 1029/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 54

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/454/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2002, väliaikaisen kokeen järjestämisestä tiettyjen rehukasvien siementen erän enimmäispainon nostamiseksi neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2078) (1) 57
2002/455/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, päätöksen 2001/881/EY muuttamisesta kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2113) (1) 59
2002/456/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Unkarin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2117) (1) 60
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 13 päivältä kesäkuuta 2002 Liberiaan kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2001/357/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta 62

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 563/2002, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta (EYVL L 86, 3.4.2002) 63
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 637/2002, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2001 sovellettujen määrällisten kiintiöiden käyttämättä jääneiden määrien uudelleen jakamisesta (EYVL L 96, 13.4.2002) 63
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top