EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:151:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 151, 11. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 151
45. vuosikerta
11. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 988/2002, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2002, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun asetuksen (ETY) N:o 3677/90 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 989/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 990/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 6
Komission asetus (EY) N:o 991/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 7
Komission asetus (EY) N:o 992/2002, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, Israelista peräisin olevien monikukkaisten neilikoiden (spray) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 9
*Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 993/2002, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen EKP/2001/13 oikaisemisesta (EKP/2002/4) 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/439/EC
*Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä kesäkuuta 2002, luvan antamisesta Saksalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 12
Komissio
2002/440/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä toukokuuta 2002, kaupan esteitä koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä Brasilian sorbitolin tuonnissa harjoittamien kaupallisten käytäntöjen osalta 14
2002/441/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2002, eräistä Kiinasta tuotavien eläinperäisten tuotteiden suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/69/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2062) (1) 16
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top