EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:134:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 134, 22. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 134
45. vuosikerta
22. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 21 päivältä toukokuuta 2002 Euroopan unionin osallistumisesta Georgian viranomaisten voimavarojen vahvistamiseen Georgian tasavallan ja Venäjän federaatioon kuuluvien Inguˇsian ja Tˇsetˇsenian tasavallan rajalla olevan Etyjin tarkkailijajoukon tukemiseksi ja suojelemiseksi 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 838/2002, annettu 21 päivänä toukokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 839/2002, annettu 21 päivänä toukokuuta 2002, yhteisön kalastusalusrekisteristä annetun asetuksen (EY) N:o 2090/98 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 840/2002, annettu 21 päivänä toukokuuta 2002, tiettyjen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ruotsissa myönnettyjen maatalouden valuuttajärjestelmän tasaustukien mukauttamisesta 9
*Komission päätös N:o 841/2002/EHTY, tehty 21 päivänä toukokuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen, vähintään 600 millimetrin levyisten pleteroimattomien ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomien, kelattujen, ei enempää valmistettujen kuin kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa tehdyn päätöksen N:o 283/2000/EHTY muuttamisesta ja sitoumuksen hyväksymisestä 11
*Komission päätös N:o 842/2002/EHTY, tehty 21 päivänä toukokuuta 2002, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Intiasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen, vähintään 600 millimetrin levyisten pleteroimattomien ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomien, kelattujen, ei enempää valmistettujen kuin kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa tehdyn päätöksen N:o 284/2000/EHTY muuttamisesta sekä sitoumuksen hyväksymisestä 18
*Komission asetus (EY) N:o 843/2002, annettu 21 päivänä toukokuuta 2002, mansikoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista ja asetuksen (ETY) N:o 899/87 muuttamisesta 24
*Komission direktiivi 2002/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (bentatsoni ja pyridaatti) enimmäismäärien vahvistamisen osalta (1) 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/374/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2002 ja 17 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 37
Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2002 ja 17 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus 39
Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2002 ja 17 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi 40
2002/375/EC
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, luvan antamisesta Luxemburgille soveltaa eriytettyä valmisteverokantaa vähärikkiseen kaasuöljyyn direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti 48
2002/376/EC
*EU—Tˇsekin tasavalta-assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001, tehty 16 päivänä marraskuuta 2001, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen tˇsekkiläisen yhteyskomitean välille 49
Komissio
2002/377/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, valtiontuesta, jonka Saksa on toteuttanut Neue Harzer Werke GmbH:n hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3018) (1) 51
2002/378/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, valtiontuesta jonka Saksa on myöntänyt Mesacon Messelektronik GmbH:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3065) (1) 63
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top