Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:123:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 123, 09. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 123
45. vuosikerta
9. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 769/2002, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 770/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 771/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 12
Komission asetus (EY) N:o 772/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 773/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 37. osittaista tarjouskilpailua varten 16
Komission asetus (EY) N:o 774/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, huutokauppojen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina Euroopan yhteisössä 17
Komission asetus (EY) N:o 775/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevan tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 537/2002 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 776/2002, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 777/2002, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden juustojen yksityistä varastointia markkinointivuonna 2002/2003 koskevan yhteisön tuen myöntämisen osalta 26
*Komission asetus (EY) N:o 778/2002, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 779/2002, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, Grana Padano-, Parmiggiano Reggiano- ja Provolone-juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2659/94 muuttamisesta 31
*Komission asetus (EY) N:o 780/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä laatuhunajan tuotantoa koskevan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 3063/93 muuttamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 781/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 34
Komission asetus (EY) N:o 782/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 35
Komission asetus (EY) N:o 783/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 784/2002, annettu 8 päivänä toukokuuta 2002, viinialan vientitodistusten antamisesta 39

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
2002/784/EC
*Päätös Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 2002 (2002/351/EU) 40
Neuvosto
2002/352/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta 47
2002/353/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan II osan luokituksen kumoamisesta 49
2002/354/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen konsuliohjeiston III osan mukauttamisesta ja sen liitteen 16 laatimisesta 50
2002/355/EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, yritykselle Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) myönnetyn yhteisyrityksen oikeudellisen aseman jatkamisesta 53
2002/356/EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) -yhteisyritykselle myönnettyjen etujen jatkamisesta 54

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 679/2002, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2002, syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 21/2002 muuttamisesta (EYVL L 104, 20.4.2002) 56
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top