EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:112:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 112, 27. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 112
45. vuosikerta
27. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 719/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 720/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, pöytäviinien vapaaehtoista tislausta koskevien sopimusten hyväksymisprosentin vahvistamisesta ja pöytäviinien vapaaehtoista tislausta koskevien uusien sopimusten tiedoksi antamisen keskeyttämisestä 3
Komission asetus (EY) N:o 721/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 96. erityisessä tarjouskilpailussa 4
Komission asetus (EY) N:o 722/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 49. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 723/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 268. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 724/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 8
Komission asetus (EY) N:o 725/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 726/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 727/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 728/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 729/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 730/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 731/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 732/2002, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
*Komission direktiivi 2002/35/EY, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70/EY muuttamisesta (1) 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/312/EC
*Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2002, juuttia käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän toimeksiannon vahvistamista koskevan vuoden 2001 sopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta 34
Sopimus juuttia käsittelevän kansainvälisen tutkimusryhmän toimeksiannon vahvistamisesta, 2001 35
Komissio
2002/313/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2002, päätösten 2001/925/EY, 2002/33/EY ja 2002/209/EY muuttamisesta eräiden Espanjassa sovellettavien klassista sikaruttoa koskevien suojatoimenpiteiden ja yksityiskohtaisten edellytysten jatkamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1501) (1) 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top