Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:103:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 103, 19. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 103
45. vuosikerta
19. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 663/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 664/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 665/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 666/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 35. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 667/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, huhtikuussa 2002 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 8
Komission asetus (EY) N:o 668/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 643/2002 oikaisemisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 669/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 670/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 671/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 672/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 673/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 537/2002 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 17
Komission asetus (EY) N:o 674/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 675/2002, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/300/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2002, bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1426) (1) 24
2002/301/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2002, kolmen teurastamon käytöstä Italiassa neuvoston direktiivin 92/119/ETY liitteessä II olevan 7 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1451) (1) 27
2002/302/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2002, eräistä klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä Saksassa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1450) (1) 28
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top