Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:102:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 102, 18. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 102
45. vuosikerta
18. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 658/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 659/2002, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 660/2002, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyjen Grönlannista sekä Saint-Pierre ja Miquelonista peräisin olevien kalastustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 14
Komission asetus (EY) N:o 661/2002, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2002, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 16
Komission asetus (EY) N:o 662/2002, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2002, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden huhtikuussa 2002 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 18
*Kahdeskymmeneskuudes komission direktiivi 2002/34/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (1) 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/298/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2002, Tˇsekin tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana 32
2002/299/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2002, Slovakian tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top