EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:091:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 91, 06. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 91
45. vuosikerta
6. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 592/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 593/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 3
Komission asetus (EY) N:o 594/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, huhtikuussa 2002 jätettyjen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 4
*Komission asetus (EY) N:o 595/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta ja oikaisemisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 596/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2316/1999 muuttamisesta kesannoinnin osalta 7
*Komission asetus (EY) N:o 597/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1249/96 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 598/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, muna-alan vientitukien muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 599/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 600/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 601/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 602/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 603/2002, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/257/EC
*EU—Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2002, tehty 18 päivänä helmikuuta 2002, yleisistä ehdoista, jotka koskevat Romanian osallistumista yhteisön ohjelmiin 20
2002/258/EC
*EU—Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2002, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, yleisistä ehdoista, jotka koskevat Puolan osallistumista yhteisön ohjelmiin 22
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Liettuan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 23
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Unkarin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 23
Komissio
2002/259/EC, ECSC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, toimenpiteestä, jonka Saksa on toteuttanut Georgsmarienhütte Holding GmbH -terästeollisuusyrityksen hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3734) (1) 24
2002/260/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2002, työsuhteista vastaavien pääjohtajien työryhmän perustamisesta 30
2002/261/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2002, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja kotieläiminä pidettyjen lampaiden ja vuohien tuonnissa kolmansista maista tehdyn päätöksen 93/198/ETY sekä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1178) (1) 31

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 575/2002, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2002, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa (EYVL L 87, 4.4.2002) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top