Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:087:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 87, 04. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 87
45. vuosikerta
4. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 570/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen EHTY-terästuotteiden viennistä Puolasta yhteisöön 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkaminen) 1
Komission asetus (EY) N:o 571/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 572/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyjä alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvia muita kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja sonneja, lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeuksien uudelleenjakamisesta asetuksen (EY) N:o 1081/1999 mukaisesti 4
*Komission asetus (EY) N:o 573/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, väliaikaisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa 5
*Komission asetus (EY) N:o 574/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa annetun asetuksen (EY) N:o 416/2002 muuttamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 575/2002, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2002, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta ja Intiasta peräisin olevan sulfaniilihapon tuonnissa 28
Komission asetus (EY) N:o 576/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta maaliskuulle 2002 45
Komission asetus (EY) N:o 577/2002, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 47
Tuomioistuin
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
*Käytännön ohjeet asianosaisille 48

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/254/EC
*EU—Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 2/1999 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamisesta 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2002 52
Komissio
2002/255/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2002, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi televisioille (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1142) (1) 53
2002/256/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen ajokorttiluokkien välisistä vastaavuuksista tehdyn päätöksen 2000/275/EY oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1175) (1) 57
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top