EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:080:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 80, 23. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 80
45. vuosikerta
23. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 522/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 523/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 524/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta Espanjan, Kreikan ja Italian interventioelinten hallussa olevan rehuksi tarkoitetun riisin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla annettujen asetusten (EY) N:o 1938/2001, (EY) N:o 1939/2001 ja (EY) N:o 1940/2001 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 525/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 526/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, viinialan vientitodistusten antamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 527/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 10
Komission asetus (EY) N:o 528/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 12
Komission asetus (EY) N:o 529/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, maaliskuussa 2002 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisellä kaudella 14
Komission asetus (EY) N:o 530/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, maaliskuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 16
Komission asetus (EY) N:o 531/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 18
Komission asetus (EY) N:o 532/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 533/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 534/2002, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
*Komission asetus (EY) N:o 535/2002, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen C ja päätöksen 2000/330/EY muuttamisesta 22
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 29
Luonnos työntekijöiden edustusta koskevaksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi 34
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/237/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta neuvoston direktiivin 90/675/ETY mukaisesti tehdyn päätöksen 94/360/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1121) (1) 40

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 472/2002, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta (EYVL L 75, 16.3.2002) 42
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top