EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:077:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 77, 20. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 77
45. vuosikerta
20. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 490/2002, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta ylimääräisten toimihenkilöiden palvelussuhteen keston osalta 1
Komission asetus (EY) N:o 491/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
*Komission asetus (EY) N:o 492/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta ja naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 493/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 ja siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 mukauttamisesta tiettyjen tuotteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta 7
*Komission asetus (EY) N:o 494/2002, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, teknisistä lisätoimenpiteistä kummeliturskakannan elvyttämiseksi ICES-suuralueilla III, IV, V, VI ja VII sekä ICES-alueilla VIII a, b, d ja e 8
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/12/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta henkivakuutusyrityksiä koskevien solvenssimarginaalivaatimusten osalta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/13/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta vahinkovakuutusyrityksiä koskevien solvenssimarginaalivaatimusten osalta 17
*Komission direktiivi 2002/28/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY eräiden liitteiden muuttamisesta 23
*Komission direktiivi 2002/29/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2002, direktiivin 2001/32/EY muuttamisesta kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön suojeltujen alueiden osalta 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/229/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2001, tukijärjestelmästä, jonka Sardinian alue (Italia) aikoo toteuttaa vaikeuksissa olevien kasvihuoneviljelyä harjoittavien yritysten rakenneuudistusta varten (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3445) 29
2002/230/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, eräiden yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla vuonna 2002 myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1003) 47
2002/231/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2002, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille ja päätöksen 1999/179/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1015) (1) 50
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top