EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:063:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 63, 06. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 63
45. vuosikerta
6. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi 1
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, uutta synteettistä huumausainetta PMMA:ta koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista 14
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 413/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 414/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisen kahdennenkymmenennen osittaisen tarjouskilpailun yhteydessä jätettyjen tarjousten hyväksymättä jättämisestä 17
Komission asetus (EY) N:o 415/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontikiintiön avaamisesta, jakamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 1065/2001 perusteella tapahtuvasta tuontioikeuksien uudelleen jakamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 416/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/2/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, rehuseosten liikkuvuudesta annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta ja komission direktiivin 91/357/ETY kumoamisesta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/189/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2002, päätöksen 2001/783/EY muuttamisesta Italiassa sijaitsevien bluetongue-tautiin liittyvien suoja- ja valvontavyöhykkeiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 847) (1) 26
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top