Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:053:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 53, 23. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 53
45. vuosikerta
23. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 335/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 336/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön annetun asetuksen (EY) N:o 805/1999 muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 337/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 338/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 339/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 340/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 341/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 17
Komission asetus (EY) N:o 342/2002, annettu 22 päivänä helmikuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001 muuttamisesta 18
*Neuvoston direktiivi 2002/11/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 2002, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY muuttamisesta ja direktiivin 74/649/ETY kumoamisesta 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti ja neuvosto
2002/158/EC
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2001, joustovälineen käyttöön ottamisesta (talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen 24 kohta) 28
Komissio
2002/159/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2002, polttoaineen laatua koskevien kansallisten tietojen tiivistelmien toimittamisessa sovellettavista yhteisistä ohjeista (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 508) 30
2002/160/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2002, neuvoston direktiivin 90/426/ETY liitteen D muuttamisesta afrikkalaisen hevosruton diagnostisten testien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 556) (1) 37
2002/161/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2002, klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista Saarlandissa ja luonnonvaraisissa sioissa esiintyvää klassista sikaruttoa vastaan toteutettavista hätärokotuksista Rheinland-Pfalzissa ja Saarlandissa koskevien Saksan esittämien suunnitelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 617) (1) 43
2002/162/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2002, päätösten 2001/925/EY, 2002/33/EY ja 2002/41/EY muuttamisesta eräiden Espanjassa sovellettavien klassista sikaruttoa koskevien suojatoimenpiteiden ja yksityiskohtaisten edellytysten jatkamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 618) (1) 45
2002/163/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 2002, klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Luxemburgissa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 671) (1) 46
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top