Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:041:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 41, 13. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 41
45. vuosikerta
13. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 255/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
*Komission asetus (EY) N:o 256/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, eräiden uusien rehun lisäaineiden väliaikaisesta hyväksymisestä, erään rehun lisäaineen väliaikaisen hyväksymisen jatkamisesta sekä erään rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä (1) 6
*Komission asetus (EY) N:o 257/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 194/97 ja tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta (1) 12
*Komission asetus (EY) N:o 258/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, tulonmenetyksen sekä uuhi- ja kuttukohtaisten palkkioiden määrittämisestä jäsenvaltioissa ja erityistuen maksamisesta lampaan- ja vuohenkasvatukselle eräillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla markkinointivuoden 2001 osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 259/2002, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 18
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi 20
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/108/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta yhteissijoitusyritysten sijoitusten osalta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/111/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2002, direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 427) (1) 43
2002/112/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä helmikuuta 2002, direktiivin 92/34/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavien hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 428) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top