EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:031:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 31, 01. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 31
45. vuosikerta
1. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 179/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 180/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27
*Komission asetus (EY) N:o 181/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun puitteissa järjestetyn valkoisen sokerin 25. osittaistarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 182/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 30
Komission asetus (EY) N:o 183/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 184/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 185/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 186/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 187/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 40
Komission asetus (EY) N:o 188/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 43
Komission asetus (EY) N:o 189/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 46
Komission asetus (EY) N:o 190/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 191/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 51
*Komission asetus (EY) N:o 192/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, sokerin sekä AKT/MMA- tai EY/MMA-alkuperäkumulaatiota soveltaen saatujen sokerin ja kaakaon sekoitusten tuontitodistusten myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 55
Komission asetus (EY) N:o 193/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 194/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 195/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 64
Komission asetus (EY) N:o 196/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 65
Komission asetus (EY) N:o 197/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 66
Komission asetus (EY) N:o 198/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 9/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 67
Komission asetus (EY) N:o 199/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 30/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 68
Komission asetus (EY) N:o 200/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 69
Komission asetus (EY) N:o 201/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 71
Komission asetus (EY) N:o 202/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 73
Komission asetus (EY) N:o 203/2002, annettu 31 päivänä tammikuuta 2002, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 75

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/70/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2002, yhteisön kalastusalan uudelleenjärjestelyn tavoitteista ja yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä tammikuuta 1997 31 päivään joulukuuta 2001 kestävän tasapainon löytämiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä tehdyn neuvoston päätöksen 97/413/EY muuttamisesta 77
Komissio
2002/71/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2001, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt KHK Verbindetechnik GmbH Brotterodelle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1781) (1) 80

Oikaisuja
Oikaistaan komission päätös 2001/781/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2001, vastaanottavia viranomaisia koskevat tiedot sisältävän käsikirjan ja tiedoksiannettavissa olevia asiakirjoja koskevan luettelon laatimisesta oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ja jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisesti (EYVL L 298, 15.11.2001) 88
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top