Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:025:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 25, 29. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 25
45. vuosikerta
29. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 152/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, tiettyjen EHTY- ja EY-terästuotteiden viennistä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta Euroopan yhteisöön (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 190/98 kumoamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 153/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 16
*Neuvoston asetus (EY) N:o 154/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2358/71 muuttamisesta ja siemenalalla myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003 ja 2003/2004 18
Komission asetus (EY) N:o 155/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22
*Komission asetus (EY) N:o 156/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 157/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 2316/1999 poikkeamisesta joidenkin yhteisön alueiden huonoista ilmasto-olosuhteista johtuvan kesannoinnin osalta 25
*Komission asetus (EY) N:o 158/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, syrjäisimpien alueiden alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2002 muuttamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 159/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 40

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/64/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001, yhdysvaltalaiselle Reebok-yhtymälle Rotterdamiin, Alankomaihin, sijoittautumisen yhteydessä mahdollisesti myönnetystä valtiontuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2383) (1) 41
2002/65/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 2002, Yhdistyneen kuningaskunnan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan perusteella tiedoksi antamista HIV-testisarjoja koskevista kansallisista säännöksistä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 98/79/EY osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 297) (1) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top