Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:015:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 15, 17. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 15
45. vuosikerta
17. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 70/2002, annettu 16 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 71/2002, annettu 15 päivänä tammikuuta 2002, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 72/2002, annettu 16 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioita koskevien rakennetilastojen laadunarvioinnin osalta (1) 7
Komission asetus (EY) N:o 73/2002, annettu 16 päivänä tammikuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 14
Komission asetus (EY) N:o 74/2002, annettu 16 päivänä tammikuuta 2002, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 17
*Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista 19
*Neuvoston direktiivi 2001/115/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverotuksen laskuttamiselle asettamien vaatimusten yksinkertaistamiseksi, ajanmukaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/34/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2001, 25 päivänä kesäkuuta 2001, 22 päivänä joulukuuta 2000, 25 päivänä kesäkuuta 1997 ja 22 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen neuvoston päätösten muuttamisesta neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien sotilashenkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden päivärahan osalta 29
Komissio
2002/35/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2002, päätöksen 2001/783/EY muuttamisesta bluetongue-tautiin Italiassa liittyvien suoja- ja valvontavyöhykkeiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 26) (1) 31
2002/36/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2002, päätöksen 93/693/EY muuttamisesta keinosiemennysasemia, jotka on hyväksytty kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen vientiä varten, koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 27) (1) 32
2002/37/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2002, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/740/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 78) (1) 34
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
2001/174/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 174/01/COL, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2001, yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta vuodeksi 2001 viljojen sekä tiettyjen kasviperäisten tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien noudattamisen varmistamiseksi 42
253/2001/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 253/01/COL, tehty 8 päivänä elokuuta 2001, Islannin aluetuki- ja tukitasokartasta (tuki N:o 00-002) 49

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2031/2001, annettu 6 päivänä elokuuta 2001, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 279, 23.10.2001) 58
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top