EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:011:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 11, 15. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 11
45. vuosikerta
15. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 64/2002, annettu 14 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 65/2002, annettu 14 päivänä tammikuuta 2002, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Telebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 muuttamisesta seitsemännen kerran 3
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (1) 4

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/23/EC
*Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2001, luvan antamisesta Irlannille soveltaa eriytettyä valmisteverokantaa vähärikkiseen dieselöljyyn direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen 18
Komissio
2002/24/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Slovenian tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/1) (1) 20
2002/25/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Kroatian tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/2) (1) 25
2002/26/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Gabonin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/3) (1) 31
2002/27/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Turkin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/4) (1) 36
2002/28/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta Slovenian, Kroatian, Gabonin, Turkin ja Armenian osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/5) (1) 44

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 38/2001, annettu 10 päivänä tammikuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta (EYVL L 7, 11.1.2002) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top