EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:345:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 345, 29. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 345
44. vuosikerta
29. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 2581/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2001 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2582/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, nykyisin peltokasvien viljelyssä olevien maiden käyttötarkoituksen muuttamisesta laajaperäiseen karjankasvatukseen Portugalissa annetun asetuksen (EY) N:o 1017/94 muuttamisesta 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2583/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista täydentävistä yleisistä säännöistä juustojen osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2204/90 muuttamisesta 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2584/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja III muuttamisesta (1) 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2585/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta 10
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2586/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään joulukuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta lisäämällä Senegal erityisen tukijärjestelyn piiriin kuuluvien vähiten kehittyneiden maiden luetteloon 12
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2587/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 2588/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
*Komission asetus (EY) N:o 2589/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 2590/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Sveitsissä ennen Euroopan yhteisöön tuontia tehtävien hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä 20
*Komission asetus (EY) N:o 2591/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta (2002) 23
*Komission asetus (EY) N:o 2592/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, lisätietojen ja -kokeiden vaatimisesta tiettyjen ensisijaisten aineiden valmistajilta tai maahantuojilta olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti 25
*Komission asetus (EY) N:o 2593/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 909/2001 muuttamisesta yhden malesialaisen ja yhden taiwanilaisen vientiä harjoittavan tuottajan valmistaman glyfosaatin tuonnin kirjaamisen osalta 29
*Komission asetus (EY) N:o 2594/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 2595/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, erityisistä markkinoiden tukitoimenpiteistä naudanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 690/2001 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 2596/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää tilakorttia kohden tilivuodelle 2002 34
*Komission asetus (EY) N:o 2597/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjä Kroatian tasavallasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Slovenian tasavallasta peräisin olevia viinejä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 35
*Komission asetus (EY) N:o 2598/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, luvan antamisesta Intian tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille annettujen asetusten (EY) N:o 1442/2001 ja (EY) N:o 1954/2001 muuttamisesta 41
*Komission asetus (EY) N:o 2599/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, Espanjan, Kreikan ja Italian interventioelinten hallussa pitämien yhteisön oliiviöljyjäämien myynnistä 43
*Komission asetus (EY) N:o 2600/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, luvan antamisesta siirtoihin Taiwanista peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten välillä 45
*Komission asetus (EY) N:o 2601/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 47
*Komission asetus (EY) N:o 2602/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, teknisistä lisätoimenpiteistä kummeliturskakannan elvyttämiseksi ICES-suuralueilla III, IV, V, VI ja VII sekä ICES-alueilla VIII a, b, d ja e 49
*Komission asetus (EY) N:o 2603/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen Sveitsistä ja Liechtensteinista peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden lisäämisestä ja avaamisesta 52
*Komission asetus (EY) N:o 2604/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 muuttamisesta kuudennen kerran 54
Komission asetus (EY) N:o 2605/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 2606/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 57
Komission asetus (EY) N:o 2607/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 2608/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 2609/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 64
Komission asetus (EY) N:o 2610/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 67
Komission asetus (EY) N:o 2611/2001, annettu 28 päivänä joulukuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 69

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
932/2001/ECSC
*Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2001, Venäjän federaatioon sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa 71
933/2001/ECSC
*Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2001, Ukrainaan sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa 75
934/2001/ECSC
*Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2001, Kazakstaniin sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa 78
Neuvosto
2001/935/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan siirtymäjärjestelyistä tekstiili- ja vaatetustuotteiden markkinoille pääsyn alalla yhteisymmärryspöytäkirjana tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 80
Yhteisymmärryspöytäkirja, parafoitu Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan siirtymäjärjestelyistä tekstiili- ja vaatetustuotteiden markkinoille pääsyn alalla 81
Komissio
2001/936/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 2001, alkuperäsääntöihin tehtävistä poikkeuksista neuvoston päätökseen 2001/822/EY Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4648) 91
2001/937/EC, ECSC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2001, työjärjestyksensä muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3714) 94
2001/938/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/740/EY muuttamisesta viidennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4729) (1) 99
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top