Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:341:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 341, 22. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 341
44. vuosikerta
22. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2528/2001, annettu 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2529/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3
Komission asetus (EY) N:o 2530/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
*Komission asetus (EY) N:o 2531/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen lopettamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2532/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 2533/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Kroatiasta, Bosnia-Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Jugoslavian liittotasavallasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2002 19
*Komission asetus (EY) N:o 2534/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityiseen etuuskohteluun oikeutetun raa'an ruokosokerin tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta puhdistamoiden hankintatarpeita varten 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 28 päivän helmikuuta 2002 välisenä aikana 27
*Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 29
*Komission asetus (EY) N:o 2536/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angola'n" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa ja asetuksen (EY) N:o 2229/97 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1705/98 muuttamisesta kolmanteen kertaan 70
*Komission päätös N:o 2537/2001/EHTY, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, varainhoitovuoden 2002 maksujen vahvistamisesta ja päätöksen N:o 3/52/EHTY perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklassa tarkoitettujen maksujen määrästä ja soveltamista koskevista yksityiskohtaisten sääntöjen muuttamisesta 71
*Komission asetus (EY) N:o 2538/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksella (EY) N:o 517/94 vuodeksi 2002 vahvistettujen tekstiilejä koskevien määrällisten kiintiöiden hallinnoimisesta 73
*Komission asetus (EY) N:o 2539/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 77
Komission asetus (EY) N:o 2540/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta 79
*Komission asetus (EY) N:o 2541/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, säilöttyjä sieniä koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2125/95 muuttamisesta ja hedelmä- ja vihannesjalostealan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1921/95 kumoamisesta 80
*Komission asetus (EY) N:o 2542/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Tˇsekistä, Slovakiasta, Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2002 82
*Komission asetus (EY) N:o 2543/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen lopettamisesta 97
Komission asetus (EY) N:o 2544/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 98
Komission asetus (EY) N:o 2545/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 100
Komission asetus (EY) N:o 2546/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 101
Komission asetus (EY) N:o 2547/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 102
Komission asetus (EY) N:o 2548/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 103
Komission asetus (EY) N:o 2549/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 104
*Komission asetus (EY) N:o 2550/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2419/2001 muuttamisesta 105
Komission asetus (EY) N:o 2551/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 118
Komission asetus (EY) N:o 2552/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 120
Komission asetus (EY) N:o 2553/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 122
Komission asetus (EY) N:o 2554/2001, annettu 21 päivänä joulukuuta 2001, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 124

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/926/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 125
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta 127
Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisestä yhteistyöstä merikalastuksen alalla tehdyssä sopimuksessa määrätyistä kalastusmahdollisuuksista ja taloudellisesta korvauksesta 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2006 välisenä aikana 128
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top