Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:337:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 337, 20. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 337
44. vuosikerta
20. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2489/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2490/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2491/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2492/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 2493/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden myynnistä 20
*Komission asetus (EY) N:o 2494/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 80/2001 muuttamisesta markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden käytön osalta 22
*Komission asetus (EY) N:o 2495/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 muuttamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 2496/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2001 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille 25
*Komission asetus (EY) N:o 2497/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista tiettyjen Kroatian tasavallasta peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden osalta 27
Komission asetus (EY) N:o 2498/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/906/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean ruotsalaisen jäsenen nimeämisestä 34
2001/907/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean tanskalaisen jäsenen nimeämisestä 35
2001/908/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean ruotsalaisen jäsenen nimeämisestä 36
2001/909/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean ranskalaisen jäsenen nimeämisestä 37
2001/910/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2001, talous- ja sosiaalikomitean alankomaalaisen jäsenen nimeämisestä 38
Komissio
2001/911/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/740/EY muuttamisesta neljännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4601) (1) 39
Euroopan keskuspankki
2001/912/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä rahanväärennösten seurantajärjestelmän (CMS) käyttöä koskevista ehdoista (EKP/2001/11) 49
2001/913/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (EKP/2001/15) 52
2001/914/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16) 55
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 19 päivältä joulukuuta 2001, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen koordinaattorina toimivan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top