Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:331:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 331, 15. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 331
44. vuosikerta
15. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 2456/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 2457/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, durran erityisessä tuontijärjestelmässä sovellettavan alennuksen määrästä Espanjaan tuotaessa 8
*Komission asetus (EY) N:o 2458/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2459/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 28/97 muuttamisesta ja Ranskan merentakaisten departementtien jalostusteollisuuteen tarkoitettujen tiettyjen kasviöljyjen (oliiviöljyä lukuun ottamatta) arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 2460/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, Ranskan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 2461/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 260. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2462/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 88. erityisessä tarjouskilpailussa 21
*Komission asetus (EY) N:o 2463/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, luvan antamisesta siirtoihin Taiwanista peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten välillä 23
*Komission asetus (EY) N:o 2464/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2465/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 2466/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 2467/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
Komission asetus (EY) N:o 2468/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 2469/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 2470/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 41. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 2471/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, Saksan interventioelinten hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 2472/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista 16. osittaista tarjouskilpailua varten 35
Komission asetus (EY) N:o 2473/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun 280. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 36
Komission asetus (EY) N:o 2474/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/892/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesta menettelystä (COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Ulkomaanpostin pysäyttäminen) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1934) (1) 40
2001/893/EC
*Komission suositus, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, periaatteista "SOLVIT" ongelmaratkaisun käytössä — sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkko (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3901) (1) 79
2001/894/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2001 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4267) 83
2001/895/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön osallistumisesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelman rahoitukseen Madeiralla vuonna 2001 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4268) 89
2001/896/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2001, hedelmäkasvien lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4220) 95
2001/897/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen kasvien siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 66/403/ETY, 68/193/ETY, 69/208/ETY, 70/458/ETY ja 92/33/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4222) (1) 97
2001/898/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 2001, koristekasvien lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4224) 101
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top