EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:310:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 310, 28. marraskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 310
44. vuosikerta
28. marraskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2302/2001, annettu 15 päivänä marraskuuta 2001, Euroopan talousyhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen 12 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2303/2001, annettu 15 päivänä marraskuuta 2001, Euroopan talousyhteisön ja Senegalin tasavallan hallituksen välisessä Senegalin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan jatkamista 1 päivän toukokuuta 2001 ja 31 päivän heinäkuuta 2001 sekä 1 päivän elokuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisiksi ajoiksi koskevan kahden sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 6
Komission asetus (EY) N:o 2304/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 2305/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, tariffikiintiön avaamisesta vähiten kehittyneistä maista peräisin olevalle riisille markkinointivuodeksi 2001/2002 ja kyseisen kiintiön hallinnoinnista 10
Komission asetus (EY) N:o 2306/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, hedelmä- ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 2307/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2308/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2300/2001 oikaisemisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 2309/2001, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, Marokosta peräisin olevien yksikukkaisten (vakiotyyppisten) neilikoiden tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 17
*Komission direktiivi 2001/101/EY, annettu 26 päivänä marraskuuta 2001, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/829/EC, ECSC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 2001, valtiontuesta, jonka Italia aikoo myöntää Ferriere Nord SpA:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1010) (1) 22
2001/830/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, Saksan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3651) 28
2001/831/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2001, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille tehdyn päätöksen 1999/178/EY voimassaoloajan jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3680) (1) 29
2001/832/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2001, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille tehdyn päätöksen 1999/179/EY voimassaoloajan jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3681) (1) 30
Euroopan keskuspankki
2001/833/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 16 päivänä marraskuuta 2001, kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantojen hoidosta sekä Euroopan keskuspankin valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2001/12) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top