Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:280:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 280, 24. lokakuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 280
44. vuosikerta
24. lokakuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2069/2001, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2070/2001, annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2000/2001 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta 3

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/748/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2001, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta täydentävän, ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja laittoman kaupan torjuntaa koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta 5
Komissio
2001/749/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2001, suojatoimenpiteistä klassista sikaruttoa vastaan Espanjassa tehdyn päätöksen 2001/532/EY muuttamisesta neljännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3221) (1) 6
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top