EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:277:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 277, 20. lokakuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 277
44. vuosikerta
20. lokakuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2048/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2049/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2050/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 2051/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 5
Komission asetus (EY) N:o 2052/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden lokakuussa 2001 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 7
Komission asetus (EY) N:o 2053/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2054/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, vientitodistusten antamisesta tietyissä GATT-sopimuksiin perustuvissa kiintiöissä Amerikan yhdysvaltoihin vuonna 2002 vietäville juustoille 10
*Komission asetus (EY) N:o 2055/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 säädettyä maaseudun kehittämistukea koskevista siirtymäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/1999 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2056/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Pohjanmeren ja Skotlannista länteen sijaitsevien merialueiden turskakannan elvyttämiseksi toteutettavista teknisistä lisätoimenpiteistä 13
*Komission asetus (EY) N:o 2057/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen Sloveniasta peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2058/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2316/1999 poikkeamisesta pinta-alatukien kelpoisuuden osalta 19
Komission asetus (EY) N:o 2059/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 2060/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, lokakuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 22
Komission asetus (EY) N:o 2061/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 2062/2001, annettu 19 päivänä lokakuuta 2001, Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta ja asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 muuttamisesta kolmannen kerran 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/738/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, Alankomaiden esittämän kanojen salmonellaa koskevan tarkastus- ja valvontasuunnitelman hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3095) (1) 27
2001/739/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön tuen kokonaismäärästä klassisen sikaruton hävittämiseksi Alankomaista vuonna 1998 (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3110) 28
2001/740/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2001/356/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3160) (1) 30
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top