Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:261:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 261, 29. syyskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 261
44. vuosikerta
29. syyskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1899/2001, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, lopullisten polkumyyntitullien käyttöön ottamisesta Bulgariasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Venäjältä peräisin olevan kovalevyn tuonnissa ja väliaikaisten tullien lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 194/1999 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1900/2001, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2042/2000 käyttöön otettuja lopullisia polkumyyntitoimenpiteitä koskevan tarkastelun päättämisestä 3
Komission asetus (EY) N:o 1901/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
Komission asetus (EY) N:o 1902/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1903/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1904/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1905/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1906/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 20
Komission asetus (EY) N:o 1907/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 22
Komission asetus (EY) N:o 1908/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 24
Komission asetus (EY) N:o 1909/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1910/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 1911/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1912/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1913/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1914/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1915/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 255. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1916/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 83. erityisessä tarjouskilpailussa 40
Komission asetus (EY) N:o 1917/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 36. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 1918/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 43
Komission asetus (EY) N:o 1919/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän viemiseksi tiettyihin AKT-maihin annetun asetuksen (EY) N:o 931/2001 muuttamisesta 44
*Komission asetus (EY) N:o 1920/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä prosentuaalisten palvelumaksujen käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ja asetuksen (EY) N:o 2214/96 muuttamisesta (1) 46
*Komission asetus (EY) N:o 1921/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien tarkistusta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 2602/2000 muuttamisesta (1) 49
*Komission asetus (EY) N:o 1922/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta toisen kerran 52
*Komission asetus (EY) N:o 1923/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 1924/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 54
Komission asetus (EY) N:o 1925/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 56
Komission asetus (EY) N:o 1926/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 59
Komission asetus (EY) N:o 1927/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista yhdennettätoista osittaista tarjouskilpailua varten 62
Komission asetus (EY) N:o 1928/2001, annettu 28 päivänä syyskuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 275. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 63

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/707/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä elokuuta 2001, Bulgariasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Virosta peräisin olevan kovalevyn tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä ja menettelyn päättämisestä ilman toimenpiteitä Brasiliasta peräisin olevan tuonnin osalta tehdyn päätöksen 1999/71/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2576) 65
2001/708/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/356/EY muuttamisesta seitsemännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2922) (1) 67
2001/709/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 2001, suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinlajien siirtorajoituksista tehdyn päätöksen 2001/327/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2923) (1) 69
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top