EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:234:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 234, 01. syyskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 234
44. vuosikerta
1. syyskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1724/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, jalkaväkimiinojen vastaisesta toiminnasta kehitysmaissa 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1725/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, jalkaväkimiinojen vastaisesta toiminnasta muissa kolmansissa maissa kuin kehitysmaissa 6
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1292/96 21 artiklan muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1727/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 1728/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1729/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1730/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1731/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1732/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 21
Komission asetus (EY) N:o 1733/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 23
Komission asetus (EY) N:o 1734/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 25
Komission asetus (EY) N:o 1735/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 1736/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1737/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1738/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1739/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 36
Komission asetus (EY) N:o 1740/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1741/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1742/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 253. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1743/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 81. erityisessä tarjouskilpailussa 44
Komission asetus (EY) N:o 1744/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 34. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1745/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 47
Komission asetus (EY) N:o 1746/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 48
Komission asetus (EY) N:o 1747/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista yhdeksättä osittaista tarjouskilpailua varten 51
Komission asetus (EY) N:o 1748/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 273. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 1749/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 54
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/46/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta 55
*Neuvoston direktiivi 2001/64/EY, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, rehukasvien siementen ja viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY ja 66/402/ETY muuttamisesta 60

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/668/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä elokuuta 2001, päätöksen 97/778/EY muuttamisesta kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkintätarkastukset tekemään hyväksyttyjä rajatarkastustoimipaikkoja koskevan luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2580) (1) 62

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1704/2001, annettu 29 päivänä elokuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta (EYVL L 232, 30.8.2001) 64
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top