EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:210:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 210, 03. elokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 210
44. vuosikerta
3. elokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1585/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1586/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää toista osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 1587/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 1588/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1589/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä kuivattujen viikunoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 8
*Komission asetus (EY) N:o 1590/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, kuivattujen viinirypäleiden tuotantoon tarkoitettujen tiettyjen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 9
*Komission asetus (EY) N:o 1591/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 10
*Komission asetus (EY) N:o 1592/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, naudanliha-alan asetusten (EY) N:o 562/2000 ja (EY) N:o 690/2001 oikaisemisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1593/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 19
Komission asetus (EY) N:o 1594/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta riisialalla annetun asetuksen (EY) N:o 1581/2001 oikaisemisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1595/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 1596/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1597/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1598/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 1599/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
Komission asetus (EY) N:o 1600/2001, annettu 2 päivänä elokuuta 2001, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
597/2001/ECSC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä huhtikuuta 2001, Yhdistyneen kuningaskunnan yhdeksälle kivihiilen tuotantoyksikölle ajanjaksoksi 17 päivästä huhtikuuta 31 päivään joulukuuta 2000 myöntämän tuen sekä kivihiiliteollisuuden uudelleenjärjestelysuunnitelman muuttamisen sallimisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1089) (1) 32
2001/598/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tietyistä kolmansista maista tehdyn päätöksen 94/984/EY muuttamisesta ja päätösten 96/181/EY, 96/387/EY, 96/712/EY ja 97/593/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1841) (1) 37
2001/599/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2001, Alankomaiden kuningaskunnan tiedoksi antamista kreosootin markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevista kansallisista säännösluonnoksista (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1911) (1) 46
2001/600/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2001, Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen eläinten tuontia koskevista suojatoimenpiteistä bluetongue-tautitapausten vuoksi tehdyn päätöksen 1999/542/EY kumoamisesta, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista elävien naudan- ja siansukuisten eläinten tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn päätöksen 98/372/EY muuttamisesta eräiden Bulgariaa koskevien seikkojen huomioon ottamiseksi ja kolmansia maita, joista jäsenvaltiot sallivat lampaiden ja vuohien tuonnin, koskevan luettelon muuttamisesta tehdyn päätöksen 97/232/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1930) (1) 51
2001/601/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001, eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Afrikan maista tehdyn päätöksen 1999/283/EY muuttamisesta eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi Etelä-Afrikassa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1977) (1) 58
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top