Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:200:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 200, 25. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 200
44. vuosikerta
25. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 20 päivältä heinäkuuta 2001, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustamisesta 1
*Neuvoston yhteinen toiminta 20 päivältä heinäkuuta 2001, Euroopan unionin satelliittikeskuksen perustamisesta 5
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1507/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
*Komission asetus (EY) N:o 1508/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001, ruokasipulien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista ja asetuksen (ETY) N:o 2213/83 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1509/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001, erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 1713/93 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1510/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001, tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta ja kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1047/2001 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1511/2001, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2001, muna-alan vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/556/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, väliaikaisten luetteloiden laatimisesta kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot saavat tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettua gelatiinia (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1788) (1) 23
2001/557/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1795) 28
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top