EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:197:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 197, 21. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 197
44. vuosikerta
21. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1495/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1496/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1209/2001 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1497/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Bulgariasta, Kroatiasta, Libyasta, Liettuasta, Romaniasta, Ukrainasta, Valko-Venäjältä ja Virosta peräisin olevan virtsa-aineen (urea) tuonnissa, bulgarialaisen vientiä harjoittavan tuottajan tarjoaman sitoumuksen hyväksymisestä sekä Egyptistä ja Puolasta peräisin olevan virtsa-aineen tuontia koskevan menettelyn päättämisestä 4
Komission asetus (EY) N:o 1498/2001, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2001 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 28
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/549/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2001, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle 38
Komissio
2001/550/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2001, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Espanjassa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2361) (1) 41
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top