EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:182:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 182, 05. heinäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 182
44. vuosikerta
5. heinäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1347/2001, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä 3
Komission asetus (EY) N:o 1348/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 1349/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 46. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 1350/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 8
Komission asetus (EY) N:o 1351/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1352/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, Kanariansaarten tiettyjen kasviöljyjen arvioidun hankintataseen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1353/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, Madeiran tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2257/92 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1354/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 muuttamisesta Afganistanin Talebania koskevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttämisen osalta sekä niiden järjestöjen ja virastojen osalta, joihin ei sovelleta lentokieltoa 15
*Komission asetus (EY) N:o 1355/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta palkoviljojen tuen myöntämistä varten annetusta asetuksesta (EY) N:o 1644/96 poikkeamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1356/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 25
*Komission päätös N:o 1357/2001/EHTY, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Intiasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen, vähintään 600 millimetrin levyisten pleteroimattomien ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomien, kelattujen, ei enempää valmistettujen kuin kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa tehdyn päätöksen N:o 283/2000/EHTY muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 1358/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, naudanliha-alan tiedotusta koskevista erityistoimenpiteistä 34
Komission asetus (EY) N:o 1359/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta kesäkuuksi 2001 38
*Komission asetus (EY) N:o 1360/2001, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1361/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 46
Komission asetus (EY) N:o 1362/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 49
Komission asetus (EY) N:o 1363/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1327/2001 muuttamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 1364/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1310/2001 muuttamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 1365/2001, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1289/2001 muuttamisesta 54

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/501/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2001, alueiden komitean belgialaisen varajäsenen nimeämisestä 55
Komissio
2001/502/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 69/208/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1294) (1) 56
2001/503/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2001, liittymistä edeltävien rakennepolitiikan välineestä (ISPA) myönnettävään tukeen liittyvistä edunsaajamaiden tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä 58
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top