EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:173:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 173, 27. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 173
44. vuosikerta
27. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1244/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1259/1999 muuttamisesta 1
*Yhteinen julistus, joka koskee 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 5
Komission asetus (EY) N:o 1245/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 1246/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, Azorien ja Madeiran arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92 2—10 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viljatuotteiden osalta 8
Komission asetus (EY) N:o 1247/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—5 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viljatuotteiden osalta 10
*Komission asetus (EY) N:o 1248/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III, X ja XI muuttamisesta tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden epidemiologisen valvonnan ja testaamisen osalta 12
Komission asetus (EY) N:o 1249/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisön ja Slovenian kanssa tehdyssä eurooppalaisessa sopimuksessa määrätyn tuontijärjestelmän mukaisesti vuoden 2001 toisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevien maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden määrästä 23
Komission asetus (EY) N:o 1250/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin olevien eräiden maitotuotteiden tuontitodistuksia varten vuoden 2001 toisella puoliskolla käytettävissä olevien määrien vahvistamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1251/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1252/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, lajin Lolium perenne L. eri lajikkeiden luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1445/76 muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 1253/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1227/2000 muuttamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1254/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2001 välisellä kaudella 33
Komission asetus (EY) N:o 1255/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 35
Komission asetus (EY) N:o 1256/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 37
Komission asetus (EY) N:o 1257/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2001 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 39
Komission asetus (EY) N:o 1258/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 41
Komission asetus (EY) N:o 1259/2001, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2001, kesäkuussa 2001 jätetyistä, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevista tuontioikeushakemuksista 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/479/EC
*Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2001, alueiden komitean portugalilaisen varajäsenen nimeämisestä 44
2001/480/EC
*Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2001, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä 45
2001/481/EC
*Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2001, alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä 46
2001/482/EC
*Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2001, alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä 47
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top