Help Print this page 

Document L:2001:172:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 172, 26. kesäkuuta 2001

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 172
44. vuosikerta
26. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
......

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/469/EY
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2001, Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 1
Amerikan yhdysvaltain hallituksen ja Euroopan yhteisön sopimus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta 3
Diplomaattinoottien vaihto 31
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top