Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:168:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 168, 23. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 168
44. vuosikerta
23. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1227/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 tietyistä säännöksistä poikkeamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1228/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1229/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1230/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1231/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Espanjassa pöytäviinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 786/2001 muuttamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 1232/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Italiassa pöytäviinien osalta 9
*Komission asetus (EY) N:o 1233/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Portugalissa pöytäviinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 442/2001 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1234/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 822/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja mallasohran kiintiön yhteydessä perittyjen tuontitullien osittaisesta palauttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1235/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, niiden Cannabis sativa L. -lajikkeiden luettelon vahvistamisesta, jotka ovat tukikelpoisia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 nojalla, annetun asetuksen (EY) N:o 1529/2000 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1236/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1237/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 1238/2001, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2001, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 21
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/26/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2001, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY muuttamisesta (1) 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan keskuspankki
2001/476/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista (EKP/2000/4) 25
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top