EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:162:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 162, 19. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 162
44. vuosikerta
19. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1190/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1191/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta maito-, ja maitotuotealan tuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1372/2000 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1192/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1193/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, tarjouskilpailun nro 40/2001 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 7
Komission asetus (EY) N:o 1194/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, härkäpapujen toimittamisesta elintarvikeapuna 10
*Komission asetus (EY) N:o 1195/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, vuonna 2000 yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja kyseisen tuen jäännöksen maksumääräajan vahvistamisesta sekä vuoden 2001 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1196/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, asetuksilla (EY) N:o 2281/2000, (EY) N:o 2282/2000, (EY) N:o 2283/2000 ja (EY) N:o 2284/2000 avattujen kokonaan hiotun riisin vientituen määrittämistä koskevien tarjouskilpailujen päättämisestä 15
Komission asetus (EY) N:o 1197/2001, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/461/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2001, Viron tasavallassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä liittymistä edeltävänä aikana (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1649) 19
2001/462/EC, ECSC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2001, tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1461) (1) 21
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top