EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:150:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 150, 06. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 150
44. vuosikerta
6. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, valvotuista aineista otettujen näytteiden toimittamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1091/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, vapaasta liikkuvuudesta pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla 4
*Komission asetus (EY) N:o 1092/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6
*Komission asetus (EY) N:o 1093/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 245/2001 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1094/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23
*Komission asetus (EY) N:o 1095/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, lihotukseen tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 väliseksi ajaksi) 25
*Komission asetus (EY) N:o 1096/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, asetusten (EY) N:o 1143/98, (EY) N:o 1081/1999, (EY) N:o 1128/1999 ja (EY) N:o 1247/1999 muuttamisesta naudanliha-alalla 33
*Komission asetus (EY) N:o 1097/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, jalostukseen tarkoitettujen persikoiden ja päärynöiden tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 mukaisesti 36
*Komission asetus (EY) N:o 1098/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1099/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön annetun asetuksen (EY) N:o 1608/2000 muuttamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 1100/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 39
*Komission asetus (EY) N:o 1101/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, ei-perinteisten tuottajien banaanien tuontitariffikiintiöiden mukaisia määriä koskeviin hakemuksiin sovellettavien vähennyskertoimien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1102/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta toukokuuksi 2001 42
Komission asetus (EY) N:o 1103/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, Kanariansaarten muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteiden hankintataseen ja hankintatuen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1303/2000 muuttamisesta arvioidun taseen osalta 44
Komission asetus (EY) N:o 1104/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 46

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/420/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston V ja VI osan sekä liitteen 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteen 6 a muuttamisesta sellaisten pitkäaikaista oleskelua varten myönnettyjen viisumien osalta, joita voidaan käyttää samanaikaisesti viisumina, joka kelpaa yhteen tai useampaan maahantuloon 47
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top