EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:149:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 149, 02. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 149
44. vuosikerta
2. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston puitepäätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1078/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, muun muassa Thaimaasta peräisin olevien teksturoitujen polyesterifilamenttilankojen tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2160/96 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1079/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 1080/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 02062991 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 väliseksi ajaksi) 11
*Komission asetus (EY) N:o 1081/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, asetusten (EY) N:o 1476/95, (ETY) N:o 1963/79 ja (EY) N:o 2768/98 muuttamisesta ja jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista rasva-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 205/73 kumoamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1082/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjetelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta ja asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta ja sen muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 590/2001 oikaisemisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1083/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
Komission asetus (EY) N:o 1084/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 22
Komission asetus (EY) N:o 1085/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 1086/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 1087/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 1088/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista neljättä osittaista tarjouskilpailua varten 26
Komission asetus (EY) N:o 1089/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1090/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 268. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 33
*Neuvoston direktiivi 2001/40/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta 34

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/414/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 2001, Saksan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1432) 37
2001/415/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/356/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1556) (1) 38
2001/416/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2001, suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinlajien siirtorajoituksista tehdyn päätöksen 2001/327/EY muuttamisesta neljännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1557) (1) 40
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top