EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:148:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 148, 01. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 148
44. vuosikerta
1. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1050/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, Kreikan liittymisasiakirjan liitteenä olevalla pöytäkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillan tukijärjestelmän mukauttamisesta kuudennen kerran 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1051/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, puuvillan tuotantotuesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1052/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 1053/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1054/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1055/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 1056/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1057/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1058/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 22
Komission asetus (EY) N:o 1059/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 24
Komission asetus (EY) N:o 1060/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 1061/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1062/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1063/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1064/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 1065/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisenä aikana 37
*Komission asetus (EY) N:o 1066/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, markkinointivuoden 2001 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion ensimmäisen ennakkomaksun ja tietyillä yhteisön epäsuotuisilla alueilla lampaan ja vuohen kasvatukselle maksettavan erityisen tuen ennakkomaksun vahvistamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 1067/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 46
Komission asetus (EY) N:o 1068/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 49
Komission asetus (EY) N:o 1069/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 1070/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 54
Komission asetus (EY) N:o 1071/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 58
Komission asetus (EY) N:o 1072/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 59
Komission asetus (EY) N:o 1073/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 60
Komission asetus (EY) N:o 1074/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 1075/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 63
Komission asetus (EY) N:o 1076/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 1077/2001, annettu 31 päivänä toukokuuta 2001, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 67
*Komission direktiivi 2001/39/EY, annettu 23 päivänä toukokuuta 2001, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta 70

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/411/EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2001, komission valtuuttamisesta tekemään fuusioenergian tutkimusta ja kehittämistä koskeva yhteistyösopimus komission edustaman Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen energiaministeriön välillä 78
Komissio
2001/412/EURATOM
*Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2001, fuusioenergian tutkimuksen ja kehittämisen alan yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan atomienergiayhteisön, jota edustaa komissio, ja Amerikan yhdysvaltojen energiaministeriön välillä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 735) 79
Euroopan yhteisöjen komission edustaman Euroopan atomienergiayhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen energiaministeriön sopimus yhteistyöstä fuusioenergian tutkimuksen ja kehittämisen alalla 80
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top